Dự báo thời tiết Huyện Buôn Đôn - Đắk Lắk 3 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.4°/27.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  3.56 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.5°/22.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.3°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  2.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 22/06
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.4°/27°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.2%
 • Lượng mưa
  7.03 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.3°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.7°/24.3°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.15 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 23/06
mưa vừa
23°

mưa vừa

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.2°/23.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  13.43 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.8°/21.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.8°/21.9°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Buôn Đôn - Đắk Lắk 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Buôn Đôn - Đắk Lắk 3 ngày tới

Thời tiết Huyện Buôn Đôn

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 29°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

27°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.49 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

3.49

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Buôn Đôn