Dự báo thời tiết Đắk Lắk 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/22°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  84%
 • Lượng mưa
  3.23 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/22°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 15/07
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/22°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  93%
 • Lượng mưa
  6.76 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/22°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.65 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 16/07
mưa vừa
22°

mưa vừa

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20°/23°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92%
 • Lượng mưa
  8.26 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/22°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.78 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 17/07
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/23°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  9.05 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/21°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.01 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 18/07
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/24°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  5.92 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/22°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.22 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đắk Lắk 5 ngày tới

Lượng mưa Đắk Lắk 5 ngày tới

Thời tiết Đắk Lắk

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

21°

/

22°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

2.055 km

Gió

2.09 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Đắk Lắk