Dự báo thời tiết Quận Sơn Trà - Đà Nẵng 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.1°/34.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  51.9%
 • Lượng mưa
  1.51 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.1°/30.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.5°/31.8°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  5.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 19/06
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  29°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  67.5%
 • Lượng mưa
  1.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.3°/29.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.9°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  5.45 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 20/06
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.1°/33.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.4%
 • Lượng mưa
  1.34 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34°/30°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.1°/32.3°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  5.24 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 21/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.5°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.1%
 • Lượng mưa
  2.71 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.7°/29°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.7°/32.2°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  5.92 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 22/06
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.3°/31.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.6%
 • Lượng mưa
  2.53 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.8°/27.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.8°/31.1°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  5.13 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Sơn Trà - Đà Nẵng 5 ngày tới

Lượng mưa Quận Sơn Trà - Đà Nẵng 5 ngày tới

Thời tiết Quận Sơn Trà

mây rải rác

30°

mây rải rác

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

28°

/

34°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Quận Sơn Trà