Dự báo thời tiết Quận Liên Chiểu - Đà Nẵng 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.2°/32.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.1%
 • Lượng mưa
  3.64 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.5°/27.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  4.55 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/07
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.9°/32.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.4°/29°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.8°/30.3°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  4.38 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/07
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.2°/31.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.4°/29°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29.3°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  5.77 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/07
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.5°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  1.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.3°/28.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.4°/30.1°
 • pressure
  Áp suất
  999 hPa
 • wind
  Gió
  4.5 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 26/07
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.8°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.4°/28.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.6°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  5.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Liên Chiểu - Đà Nẵng 5 ngày tới

Lượng mưa Quận Liên Chiểu - Đà Nẵng 5 ngày tới

Thời tiết Quận Liên Chiểu

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

32°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.58 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Quận Liên Chiểu