Thời tiết Huyện Hòa Vang - Đà Nẵng theo giờ

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.34

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.24

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.27

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.53

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.35 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

75%

T3 25/06
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.66 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.84

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.76

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.02

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.98

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.08

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.01

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.41

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.52

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.46

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.39

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

81%

T4 26/06
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.38 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.13

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.2

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.32

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.24

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.99

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.29 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.79

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.54 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.16

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.69 km/h
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hòa Vang - Đà Nẵng trong 12h tới

Thời tiết Huyện Hòa Vang

mưa vừa

33°

mưa vừa

Cảm giác như 39°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

33°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

6.34

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hòa Vang