Dự báo thời tiết Thành Phố Cao Bằng - Cao Bằng 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/29.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  8.72 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.8°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.7°/27.7°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  0.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/26.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  12.57 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.7°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/26.6°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  0.75 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/31.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.1%
 • Lượng mưa
  3.41 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.3°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  2.33 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 17/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/31.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.4%
 • Lượng mưa
  15.68 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.97 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 18/06
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/31.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  22.21 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.1°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.78 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Cao Bằng - Cao Bằng 5 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Cao Bằng - Cao Bằng 5 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Cao Bằng

mưa nhẹ

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

29°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.42 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

2.11

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Cao Bằng