Thời tiết Xã Xuân Nội - Huyện Trùng Khánh theo giờ

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.74

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.75

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.94

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.69

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.87

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.85

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.42 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.24 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

87%

T6 26/07
Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.13

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.26

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.42

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.76

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.33

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.86

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.68

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.4 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.48

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.34 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.98

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.57 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.25

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.75

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.22 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.38 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.57 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.19 km/h
Độ ẩm

90%

T7 27/07
Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.41 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.11 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.37 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.39 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.19

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.06

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.45 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.85

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.89

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.4 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.95

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

5.01 km

UV

10.31

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Xuân Nội - Huyện Trùng Khánh trong 12h tới

Thời tiết Xã Xuân Nội

mây cụm

36°

mây cụm

Cảm giác như 43°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

36°

Độ ẩm

48%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.3 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

11.75

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Xuân Nội