Thời tiết Thị trấn Trà Lĩnh - Huyện Trùng Khánh theo giờ

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.4

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.62

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.97

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.36

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

9.862 km

UV

5.31

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

7.447 km

UV

11.19

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

8.894 km

UV

7.84

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

7.072 km

UV

2.78

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

8.111 km

UV

1.93

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

7.293 km

UV

0.94

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

5.873 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

98%

T5 25/07
Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.17

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.27

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.49

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.8

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.37

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.74

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.75

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.94

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.69

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.87

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.85

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.36 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.25 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.21 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.38 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.44 km/h
Độ ẩm

89%

T6 26/07
Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.13

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị trấn Trà Lĩnh - Huyện Trùng Khánh trong 12h tới

Thời tiết Thị trấn Trà Lĩnh

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

29°

Độ ẩm

96%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.15 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0.62

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thị trấn Trà Lĩnh