Dự báo thời tiết Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng 5 ngày tới

Hiện tại
mưa cường độ nặng
30°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.3°/30.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  14.54 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.4°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.1°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  1.03 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/28.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  16.77 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.4°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/26.2°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.4 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/30.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  12.17 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/26.1°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  2.18 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 17/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.4%
 • Lượng mưa
  10.14 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.4°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.11 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 18/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/31.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.7%
 • Lượng mưa
  15.28 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.7°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.62 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Trùng Khánh

mưa cường độ nặng

29°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

30°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.39 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

0.39

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Trùng Khánh