Thời tiết Xã Cai Bộ - Huyện Quảng Hòa theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.2

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.33

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.45

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.67

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.4

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.82

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.36

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

5.882 km

UV

7.76

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

9.845 km

UV

3.8

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.37

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.91

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

5.219 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.68 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

7.117 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

98%

T3 23/07
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.18

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.99

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.31

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.38

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

9.396 km

UV

9.98

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

8.248 km

UV

10.82

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

6.915 km

UV

9.14

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

6.794 km

UV

7.96

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

7.414 km

UV

6.04

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.91

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.97

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

95%

T4 24/07
Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

98%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Cai Bộ - Huyện Quảng Hòa trong 12h tới

Thời tiết Xã Cai Bộ

mây cụm

26°

mây cụm

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.78 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

1.2

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Cai Bộ