Dự báo thời tiết Huyện Nguyên Bình - Cao Bằng 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/26.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  19.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/26.9°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.13 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 19/06
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/31.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.7%
 • Lượng mưa
  11.39 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/30.1°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.42 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 20/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94%
 • Lượng mưa
  5.44 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.4°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/30.8°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.89 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 21/06
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.7%
 • Lượng mưa
  9.23 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.8°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.78 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 22/06
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/30.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.4%
 • Lượng mưa
  12.41 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.5°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/30.3°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.41 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nguyên Bình - Cao Bằng 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Nguyên Bình - Cao Bằng 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Nguyên Bình

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

26°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.32 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nguyên Bình