Thời tiết Thị trấn Nước Hai - Huyện Hoà An theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.2

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.52 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.33

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.45

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.67

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.4

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.82

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.36

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.76

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.8

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.37

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.91

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

9.333 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

5.85 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

96%

T3 23/07
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.18

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.99

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.31

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.38

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.98

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

6.79 km

UV

10.82

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

6.315 km

UV

9.14

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

9.527 km

UV

7.96

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

6.79 km

UV

6.04

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.91

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

7.006 km

UV

0.97

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

96%

T4 24/07
Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị trấn Nước Hai - Huyện Hoà An trong 12h tới

Thời tiết Thị trấn Nước Hai

mưa nhẹ

25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

34°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.24 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thị trấn Nước Hai