Dự báo thời tiết Huyện Hoà An - Cao Bằng 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

998 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

36°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hoà An - Cao Bằng 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hoà An - Cao Bằng 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Hoà An

mây rải rác

33°

mây rải rác

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

24°

/

33°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.5 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

12.04

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hoà An