Thời tiết Xã Yên Sơn - Huyện Hà Quảng theo giờ

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.94

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.01

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.27

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.04

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.89

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.77

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.44

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.63

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.93

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.04 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.32 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.34 km/h
Độ ẩm

95%

T2 22/07
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.3 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.23

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.19

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.45 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.34

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.58 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.54

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.44

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.2 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.98

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.77

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.47

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.94

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.84

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.93

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

6.796 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

5.9 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.64 km/h
Độ ẩm

97%

T3 23/07
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.23

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.19

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.3

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Yên Sơn - Huyện Hà Quảng trong 12h tới

Thời tiết Xã Yên Sơn

mây thưa

32°

mây thưa

Cảm giác như 37°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

33°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.16 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

9.01

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Yên Sơn