Dự báo thời tiết Huyện Hà Quảng - Cao Bằng 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  31%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.6°/27.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/32.3°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.86 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 14/06
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/28.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  13.36 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.1°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  0.8 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87%
 • Lượng mưa
  9.04 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.4°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/29.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.1%
 • Lượng mưa
  5.09 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/28.7°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.39 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 17/06
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/31.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91%
 • Lượng mưa
  3.58 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.5°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/31.6°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.62 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hà Quảng - Cao Bằng 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hà Quảng - Cao Bằng 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Hà Quảng

mây đen u ám

32°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.41 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

9.77

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hà Quảng