Dự báo thời tiết Xã An Lạc - Huyện Hạ Lang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/29.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  14.84 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.9°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/27°
 • pressure
  Áp suất
  998 hPa
 • wind
  Gió
  1.77 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/07
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/35.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  75.6%
 • Lượng mưa
  2.81 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.7°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  995 hPa
 • wind
  Gió
  1.93 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 26/07
mưa nhẹ
37°

mưa nhẹ

Cảm giác như 44°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/38.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.9%
 • Lượng mưa
  2.89 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  38°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  996 hPa
 • wind
  Gió
  1.33 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 27/07
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.8°/34.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98%
 • Lượng mưa
  7.14 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.7°/28.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.6°/28°
 • pressure
  Áp suất
  999 hPa
 • wind
  Gió
  1.5 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 28/07
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  26.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.9°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.6°/25.2°
 • pressure
  Áp suất
  999 hPa
 • wind
  Gió
  1.48 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã An Lạc - Huyện Hạ Lang 5 ngày tới

Lượng mưa Xã An Lạc - Huyện Hạ Lang 5 ngày tới

Thời tiết Xã An Lạc

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

29°

Độ ẩm

95%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.19 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0.97

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã An Lạc