Dự báo thời tiết Huyện Hạ Lang - Cao Bằng 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/32.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  6.28 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.9°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/27.8°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 15/07
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  13.68 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.8°/24.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/27.1°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.88 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 16/07
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/30.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  11.97 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.8°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/27.8°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.03 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 17/07
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/28.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  15.04 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.2°/24.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.2°/25.7°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  2.03 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 18/07
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/28.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  16.48 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.4°/25.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/25.6°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.53 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hạ Lang - Cao Bằng 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hạ Lang - Cao Bằng 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Hạ Lang

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.85 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hạ Lang