Dự báo thời tiết Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

995 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

995 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Bảo Lạc

mây rải rác

34°

mây rải rác

Cảm giác như 41°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

36°

Độ ẩm

64%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.99 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0.73

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bảo Lạc