Dự báo thời tiết Huyện Bảo Lâm - Cao Bằng 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/32.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  20.69 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.7°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.1°/27.1°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/07
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  13.76 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.7°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/28°
 • pressure
  Áp suất
  999 hPa
 • wind
  Gió
  2.82 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/07
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/31.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.1%
 • Lượng mưa
  11.35 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28°/25.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/27.1°
 • pressure
  Áp suất
  997 hPa
 • wind
  Gió
  2.74 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/07
mây thưa
36°

mây thưa

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/36.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  22.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.7°/27.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.5°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  994 hPa
 • wind
  Gió
  2.41 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 26/07
mưa nhẹ
38°

mưa nhẹ

Cảm giác như 45°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.3°/38.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.2%
 • Lượng mưa
  3.94 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  38.2°/27.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.4°/30.1°
 • pressure
  Áp suất
  993 hPa
 • wind
  Gió
  1.76 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bảo Lâm - Cao Bằng 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bảo Lâm - Cao Bằng 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Bảo Lâm

mưa vừa

28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.84 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

3.33

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bảo Lâm