Dự báo thời tiết Quận Bình Thuỷ - Cần Thơ 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  32.6%
 • Lượng mưa
  0.51 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.1°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.7°/28.5°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  7.29 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/07
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/31.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95%
 • Lượng mưa
  4.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.9°/25.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/26.1°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  7.15 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 26/07
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90%
 • Lượng mưa
  3.75 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.4°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/27.9°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.84 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 27/07
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/32.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  68.3%
 • Lượng mưa
  2.48 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.3°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.2°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.23 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 28/07
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/29.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  31.2%
 • Lượng mưa
  0.63 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.1°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.6°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.82 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Bình Thuỷ - Cần Thơ 5 ngày tới

Lượng mưa Quận Bình Thuỷ - Cần Thơ 5 ngày tới

Thời tiết Quận Bình Thuỷ

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.37 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

4.43

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Quận Bình Thuỷ