Dự báo thời tiết Huyện Thới Lai - Cần Thơ 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/29.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  6.56 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.4°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/26.5°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.05 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 25/06
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/29.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89%
 • Lượng mưa
  2.51 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.5°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.56 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 26/06
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/27.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  8.48 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.9°/24.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/25.9°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 27/06
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/27.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.2%
 • Lượng mưa
  3.03 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.5°/24.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/25.3°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.99 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 28/06
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/31.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  80.9%
 • Lượng mưa
  5.21 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.7°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/27.5°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.41 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thới Lai - Cần Thơ 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thới Lai - Cần Thơ 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Thới Lai

mưa vừa

28°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

29°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.81 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

4.82

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thới Lai