Dự báo thời tiết Huyện Phong Điền - Cần Thơ 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/31.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  46.3%
 • Lượng mưa
  1.14 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.3°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.6°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  6.39 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/07
mây cụm
32°

mây cụm

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  12.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/28.7°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  7.25 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/07
mây đen u ám
28°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  14.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.2°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.88 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/07
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/31.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.3%
 • Lượng mưa
  3.39 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.6°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.5°/27.2°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  7.74 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 26/07
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/31.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  84.2%
 • Lượng mưa
  4.85 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.8°/26.7°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  8.4 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phong Điền - Cần Thơ 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Phong Điền - Cần Thơ 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Phong Điền

mưa nhẹ

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.91 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

2.3

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phong Điền