Dự báo thời tiết Thành Phố Cà Mau - Cà Mau 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/27°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  62.1%
 • Lượng mưa
  1.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.6°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/26.7°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.48 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 22/07
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/30.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  41.5%
 • Lượng mưa
  1.43 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.9°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/28.6°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.76 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/07
mây đen u ám
32°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  33%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.6°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/28.9°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.78 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/07
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/32.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  28.8%
 • Lượng mưa
  0.91 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.1°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.8°/27.1°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.71 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/07
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.5°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  75.5%
 • Lượng mưa
  1.56 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.5°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.1°/27.5°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  6.69 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Cà Mau - Cà Mau 5 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Cà Mau - Cà Mau 5 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Cà Mau

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

27°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.63 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

8.7

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Cà Mau