Dự báo thời tiết Huyện Phú Tân - Cà Mau 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.3°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  62.7%
 • Lượng mưa
  2.97 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.2°/29.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.2°/30.1°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  6.33 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 21/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.8°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  11.47 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.8°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.8°/27.3°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.78 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 22/06
mưa cường độ nặng
27°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/28.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  53.11 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.2°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/25.8°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  7.24 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 23/06
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/28.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  21.51 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.7°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/26.8°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.7 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 24/06
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  13.06 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.7°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/26.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.81 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phú Tân - Cà Mau 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Phú Tân - Cà Mau 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Phú Tân

mưa vừa

30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

27°

/

33°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.91 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0.47

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phú Tân