Dự báo thời tiết Huyện U Minh - Cà Mau 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/27.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  8.65 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.8°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.16 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 15/07
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  12.14 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.8°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/26.9°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.3 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 16/07
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/29.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  13.98 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.3°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/26.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.7 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 17/07
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/28.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  21.34 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.7°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/25.5°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.3 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 18/07
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/28.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  17.54 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.2°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/25.4°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.58 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện U Minh - Cà Mau 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện U Minh - Cà Mau 5 ngày tới

Thời tiết Huyện U Minh

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

27°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện U Minh