Dự báo thời tiết Huyện Trần Văn Thời - Cà Mau 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.9%
 • Lượng mưa
  4.87 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/30.3°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  6.41 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 26/07
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.8°/31.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.3%
 • Lượng mưa
  3.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.3°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.2°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.05 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 27/07
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  6.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.7°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.94 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 28/07
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/31.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  3.82 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.5°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/27.9°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.58 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 29/07
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/34.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  63.2%
 • Lượng mưa
  0.94 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.8°/27.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.7°/28.2°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.05 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Trần Văn Thời - Cà Mau 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Trần Văn Thời - Cà Mau 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Trần Văn Thời

mưa cường độ nặng

31°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.44 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

1.99

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Trần Văn Thời