Dự báo thời tiết Huyện Thới Bình - Cà Mau 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  56.6%
 • Lượng mưa
  0.11 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.9°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28°/27.6°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.8 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/07
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/32.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  53.3%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.2°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.91 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/07
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  46%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.3°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.84 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/07
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/32.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  4.82 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.9°/26.3°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  6.7 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 26/07
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/32.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.5%
 • Lượng mưa
  4.88 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.9°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.2°/26.3°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  7.55 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thới Bình - Cà Mau 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thới Bình - Cà Mau 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Thới Bình

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.36 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

2.52

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thới Bình