Dự báo thời tiết Huyện Ngọc Hiển - Cà Mau 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/30°

temperature
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
7.37 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
7.24 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.13 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/30°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.22 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
7.76 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.41 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

30°/30°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
7.43 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
7.97 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
7.95 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

28°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
7.95 km/h
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ngọc Hiển - Cà Mau 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Ngọc Hiển - Cà Mau 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Ngọc Hiển

mây đen u ám

33°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

27°

/

35°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.7 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

2.3

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ngọc Hiển