Dự báo thời tiết Huyện Đầm Dơi - Cà Mau 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/30°

temperature
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
7.03 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

31°/30°

temperature
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
7.5 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
7.25 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.52 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.37 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.64 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.72 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.13 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
7.96 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
8.05 km/h
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đầm Dơi - Cà Mau 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đầm Dơi - Cà Mau 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Đầm Dơi

mây đen u ám

33°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

27°

/

34°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

6.78 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

5.19

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đầm Dơi