Dự báo thời tiết Huyện Tuy Phong - Bình Thuận 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  63.3%
 • Lượng mưa
  1.21 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.6°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  8.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/07
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/31.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  50.5%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.8°/25.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  8.16 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/07
mây rải rác
32°

mây rải rác

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.7°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  9.73 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/07
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  70.5%
 • Lượng mưa
  3.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.5°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  8.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 26/07
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/29.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86.2%
 • Lượng mưa
  4.16 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.6°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/28.8°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  7.38 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tuy Phong - Bình Thuận 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tuy Phong - Bình Thuận 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Tuy Phong

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.92 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tuy Phong