Thời tiết Xã Tam Thanh - Huyện Phú Quí

mây đen u ám

36.7°

mây đen u ám

Cảm giác như 42°
Nhiệt độ tại Xã Tam Thanh - Huyện Phú Quí
Thấp/Cao

25°

/

36.3°

Độ ẩm tại Xã Tam Thanh - Huyện Phú Quí
Độ ẩm

46.3%

Tầm nhìn tại Xã Tam Thanh - Huyện Phú Quí
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Xã Tam Thanh - Huyện Phú Quí
Gió

6.77 km/h

Điểm ngưng tại Xã Tam Thanh - Huyện Phú Quí
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Xã Tam Thanh - Huyện Phú Quí
UV

6.87

Nhiệt độ Xã Tam Thanh - Huyện Phú Quí

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Tam Thanh - Huyện Phú Quí
35.4° / 41.4°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Tam Thanh - Huyện Phú Quí
27.2° / 32.2°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Tam Thanh - Huyện Phú Quí
26.3° / 26.6°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Tam Thanh - Huyện Phú Quí
35.1° / 41.8°

Thời tiết Xã Tam Thanh - Huyện Phú Quí theo giờ

2:00 pm

36° / 42.4°

weather

dewpoint 46 %

mây đen u ám

3:00 pm

36.1° / 42.3°

weather

dewpoint 47 %

mây đen u ám

4:00 pm

36.7° / 42.4°

weather

dewpoint 47 %

mây đen u ám

5:00 pm

35° / 41.2°

weather

dewpoint 51 %

mây đen u ám

6:00 pm

33° / 39.8°

weather

dewpoint 57 %

mây đen u ám

7:00 pm

30.7° / 35.4°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

8:00 pm

30.9° / 34.7°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

9:00 pm

29.2° / 33.7°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

10:00 pm

29.3° / 33.7°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

11:00 pm

28.6° / 32.4°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

12:00 am

28.3° / 32.2°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

1:00 am

28.1° / 31.3°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

2:00 am

29° / 31.3°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

3:00 am

27.3° / 30.5°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

4:00 am

27.6° / 30.7°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

5:00 am

27.7° / 30°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

6:00 am

27.8° / 30°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

7:00 am

28.8° / 32.9°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

8:00 am

30.9° / 35.2°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

9:00 am

31.1° / 37.3°

weather

dewpoint 64 %

mây đen u ám

10:00 am

33.5° / 39.7°

weather

dewpoint 59 %

mây đen u ám

11:00 am

34° / 40.1°

weather

dewpoint 55 %

mây đen u ám

12:00 pm

35.8° / 41.4°

weather

dewpoint 54 %

mây đen u ám

1:00 pm

35.4° / 42.6°

weather

dewpoint 53 %

mây đen u ám

2:00 pm

35.1° / 42°

weather

dewpoint 53 %

mây đen u ám

3:00 pm

35.1° / 42.9°

weather

dewpoint 53 %

mây đen u ám

4:00 pm

34.6° / 41.8°

weather

dewpoint 55 %

mây đen u ám

5:00 pm

34° / 40.2°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

6:00 pm

32.8° / 38.9°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

7:00 pm

31.3° / 37.2°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

8:00 pm

30° / 35.4°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

9:00 pm

29.2° / 34.5°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

10:00 pm

29.6° / 34.1°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

11:00 pm

30° / 33.2°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

12:00 am

28.9° / 32.7°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

1:00 am

28.9° / 32.7°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

2:00 am

27.2° / 31.9°

weather

dewpoint 82 %

mây rải rác

3:00 am

27.8° / 30°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

4:00 am

26.9° / 26.7°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

5:00 am

26.9° / 26.1°

weather

dewpoint 87 %

mây rải rác

6:00 am

26.8° / 26.8°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

7:00 am

28.1° / 32.9°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

8:00 am

29.6° / 35.5°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

9:00 am

32° / 38.3°

weather

dewpoint 64 %

mây đen u ám

10:00 am

34° / 41°

weather

dewpoint 58 %

mây đen u ám

11:00 am

34.4° / 41.9°

weather

dewpoint 55 %

mây đen u ám

12:00 pm

35.9° / 42.2°

weather

dewpoint 54 %

mây đen u ám

1:00 pm

34° / 41.4°

weather

dewpoint 56 %

mây cụm

Dự báo thời tiết Xã Tam Thanh - Huyện Phú Quí những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

36°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/35°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
7.05 km/h
dewpoint
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

34°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/33°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.27 km/h
dewpoint
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.43 km/h
dewpoint
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.46 km/h
dewpoint
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.42 km/h
dewpoint
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.86 km/h
dewpoint
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Tam Thanh - Huyện Phú Quí trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Tam Thanh - Huyện Phú Quí những ngày tới

Lượng mưa Xã Tam Thanh - Huyện Phú Quí những ngày tới

Thời tiết xã phường Huyện Phú Quí