Dự báo thời tiết Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  81.7%
 • Lượng mưa
  3.87 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.8°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.37 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 25/06
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/29.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  46.8%
 • Lượng mưa
  0.35 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.1°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/26.1°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.61 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 26/06
mưa cường độ nặng
32°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.4%
 • Lượng mưa
  33.77 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.5°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/25.9°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.56 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 27/06
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  3.72 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.9°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.75 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 28/06
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/30.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  73%
 • Lượng mưa
  11.27 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.2°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.77 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Hàm Thuận Nam

mưa vừa

32°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.03 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

10.34

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hàm Thuận Nam