Dự báo thời tiết Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  65.6%
 • Lượng mưa
  1.89 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  7.79 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/07
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90.1%
 • Lượng mưa
  2.68 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.3°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  8.77 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 26/07
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/30.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  77.1%
 • Lượng mưa
  1.72 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.4°/25.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  8.6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 27/07
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/30.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  73.5%
 • Lượng mưa
  1.94 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.3°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  7.27 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 28/07
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/30.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  74.6%
 • Lượng mưa
  3.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  7.18 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Hàm Thuận Bắc

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.8 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

5.35

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hàm Thuận Bắc