Thời tiết Phường An Lộc - Thị xã Bình Long

mây cụm

33.7°

mây cụm

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ tại Phường An Lộc - Thị xã Bình Long
Thấp/Cao

24.6°

/

34.7°

Độ ẩm tại Phường An Lộc - Thị xã Bình Long
Độ ẩm

51.6%

Tầm nhìn tại Phường An Lộc - Thị xã Bình Long
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Phường An Lộc - Thị xã Bình Long
Gió

4.64 km/h

Điểm ngưng tại Phường An Lộc - Thị xã Bình Long
Điểm ngưng

22.4°

Tia UV tại Phường An Lộc - Thị xã Bình Long
UV

2.77

Nhiệt độ Phường An Lộc - Thị xã Bình Long

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Phường An Lộc - Thị xã Bình Long
32.1° / 38.5°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Phường An Lộc - Thị xã Bình Long
27.1° / 30.1°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Phường An Lộc - Thị xã Bình Long
25.5° / 26.4°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Phường An Lộc - Thị xã Bình Long
33.7° / 38.9°

Thời tiết Phường An Lộc - Thị xã Bình Long theo giờ

1:00 pm

34.8° / 38.7°

weather

dewpoint 50 %

mây cụm

2:00 pm

33.3° / 37.6°

weather

dewpoint 51 %

mây cụm

3:00 pm

33.4° / 38°

weather

dewpoint 53 %

mây cụm

4:00 pm

33.7° / 38.1°

weather

dewpoint 52 %

mây đen u ám

5:00 pm

33.9° / 38.5°

weather

dewpoint 56 %

mây đen u ám

6:00 pm

31.1° / 36°

weather

dewpoint 64 %

mây đen u ám

7:00 pm

29.5° / 33.8°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

8:00 pm

29.2° / 33°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

9:00 pm

29.7° / 32.8°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

10:00 pm

28° / 31.2°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

11:00 pm

29° / 30.6°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

12:00 am

27.4° / 29.7°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

1:00 am

26.3° / 26.5°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

2:00 am

26.3° / 26.7°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

3:00 am

26° / 27.5°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

4:00 am

26.6° / 28°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

5:00 am

26.4° / 27°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

6:00 am

26.5° / 26.7°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

7:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

8:00 am

29.2° / 33.7°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

9:00 am

31.6° / 37.8°

weather

dewpoint 64 %

mây đen u ám

10:00 am

33.7° / 39.9°

weather

dewpoint 59 %

mây đen u ám

11:00 am

34.3° / 40.2°

weather

dewpoint 55 %

mây cụm

12:00 pm

35.2° / 40.6°

weather

dewpoint 52 %

mây cụm

1:00 pm

35.2° / 41.2°

weather

dewpoint 50 %

mây cụm

2:00 pm

35.2° / 41.3°

weather

dewpoint 48 %

mây đen u ám

3:00 pm

35.5° / 40.8°

weather

dewpoint 51 %

mây đen u ám

4:00 pm

34.8° / 39.8°

weather

dewpoint 55 %

mây đen u ám

5:00 pm

32.7° / 38.3°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

6:00 pm

31.5° / 36.5°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

7:00 pm

30° / 34.3°

weather

dewpoint 65 %

mây đen u ám

8:00 pm

31° / 34.5°

weather

dewpoint 65 %

mây đen u ám

9:00 pm

29.7° / 33.5°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

10:00 pm

29.8° / 32.1°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

11:00 pm

28.4° / 31.2°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

12:00 am

27° / 30.2°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

1:00 am

28° / 29.6°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

2:00 am

26.2° / 26.6°

weather

dewpoint 85 %

mây cụm

3:00 am

26.4° / 26.5°

weather

dewpoint 87 %

mây rải rác

4:00 am

25.6° / 26.3°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

5:00 am

25.7° / 26.2°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

6:00 am

25.2° / 26.1°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

7:00 am

27.5° / 30.7°

weather

dewpoint 84 %

mây cụm

8:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 77 %

mây cụm

9:00 am

31.7° / 36.6°

weather

dewpoint 66 %

mây cụm

10:00 am

32.6° / 38.5°

weather

dewpoint 65 %

mưa nhẹ

11:00 am

33.9° / 40°

weather

dewpoint 63 %

mưa vừa

12:00 pm

33° / 39°

weather

dewpoint 66 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Phường An Lộc - Thị xã Bình Long những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

25°/33°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.64 km/h
dewpoint
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/32°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.69 km/h
dewpoint
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/33°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.56 km/h
dewpoint
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/32°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.02 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.13 km/h
dewpoint
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.97 km/h
dewpoint
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường An Lộc - Thị xã Bình Long trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường An Lộc - Thị xã Bình Long những ngày tới

Lượng mưa Phường An Lộc - Thị xã Bình Long những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm

CO

427.95

NH3

3.19

NO

0.21

NO2

4.17

O3

34.62

PM10

10.71

PM2.5

9.4

SO2

1.44

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Phường An Lộc