Dự báo thời tiết Huyện Lộc Ninh - Bình Phước 5 ngày tới

Hiện tại
mây thưa
34°

mây thưa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  8.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.3°/28.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/35.8°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.45 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/35.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  16.48 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/33.7°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.09 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  22.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.5°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/32.6°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.86 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 17/06
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/27°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  8.56 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.4°/24.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/26.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.87 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 18/06
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  73.4%
 • Lượng mưa
  2.08 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.6°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.1 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lộc Ninh - Bình Phước 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lộc Ninh - Bình Phước 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Lộc Ninh

mây đen u ám

35°

mây đen u ám

Cảm giác như 42°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

35°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.48 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

1.12

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lộc Ninh