Dự báo thời tiết Huyện Hớn Quản - Bình Phước 5 ngày tới

Hiện tại
mây cụm
33°

mây cụm

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/34.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.1°/28.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/33.3°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 14/06
mây cụm
34°

mây cụm

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.7°/35.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  22.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.9°/29°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.6°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.69 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa cường độ nặng
33°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/35.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.7%
 • Lượng mưa
  14.91 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/33.6°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.56 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/33.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  12.77 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.1°/24.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/32.7°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.02 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 17/06
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.6°/29.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  15.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26°/24.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.8°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.13 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hớn Quản - Bình Phước 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hớn Quản - Bình Phước 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Hớn Quản

mây cụm

33°

mây cụm

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

34°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.64 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

2.77

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hớn Quản