Dự báo thời tiết Huyện Đồng Phú - Bình Phước 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.7°/25.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  25.94 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.6°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/23.7°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.32 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 21/07
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.3°/27.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90.7%
 • Lượng mưa
  5.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.8°/24.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.7°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 22/07
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/29.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  5.69 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.4°/23.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/27.5°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.5 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/07
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.3°/29.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  7.46 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.8°/24.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.5°/27.7°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.95 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/07
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.9°/28.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  59.2%
 • Lượng mưa
  3.48 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.6°/24.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.5°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.32 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đồng Phú - Bình Phước 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đồng Phú - Bình Phước 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Đồng Phú

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

23°

/

25°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

9.59 km

Gió

1.92 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0.11

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đồng Phú