Dự báo thời tiết Huyện Bù Gia Mập - Bình Phước 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.4°/26.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.3%
 • Lượng mưa
  10.62 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.7°/23.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.9°/25.8°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.34 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 25/06
mưa vừa
24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/26°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.8%
 • Lượng mưa
  4.84 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.3°/23.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.1°/24.9°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 26/06
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.6°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.5%
 • Lượng mưa
  20.95 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.4°/24.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.5°/26.3°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.59 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 27/06
mưa cường độ nặng
24°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  29.33 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.4°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 28/06
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.9°/31.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.4%
 • Lượng mưa
  8.35 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.8°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.7°/30.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.05 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bù Gia Mập - Bình Phước 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bù Gia Mập - Bình Phước 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Bù Gia Mập

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

23°

/

26°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.41 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

4.58

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bù Gia Mập