Dự báo thời tiết Huyện Bù Đốp - Bình Phước 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/24°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bù Đốp - Bình Phước 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bù Đốp - Bình Phước 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Bù Đốp

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.61 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

3.24

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bù Đốp