Dự báo thời tiết Huyện Bù Đăng - Bình Phước 3 ngày tới

Hiện tại
mây cụm
33°

mây cụm

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/34.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.7°/28.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/33.6°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 14/06
mây cụm
34°

mây cụm

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.6°/35.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  22.1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35°/28.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.2°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.69 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa cường độ nặng
33°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/36°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  15.21 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.8°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/33.8°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.56 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bù Đăng - Bình Phước 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bù Đăng - Bình Phước 3 ngày tới

Thời tiết Huyện Bù Đăng

mây cụm

33°

mây cụm

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

34°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.64 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

2.77

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bù Đăng