Dự báo thời tiết Đồng Xoài - Bình Phước 5 ngày tới

Hiện tại
mây rải rác
32°

mây rải rác

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/34.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/28.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/33.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 14/06
mây cụm
34°

mây cụm

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.7°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  22.5%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.9°/29°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/32.2°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.69 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa cường độ nặng
33°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/35.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  15.51 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.3°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/33.2°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.56 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  12.97 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.9°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/32.4°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.02 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 17/06
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.2°/29.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  14.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.7°/24.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.3°/29.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.13 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đồng Xoài - Bình Phước 5 ngày tới

Lượng mưa Đồng Xoài - Bình Phước 5 ngày tới

Thời tiết Đồng Xoài

mây rải rác

32°

mây rải rác

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

34°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.91 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

9.28

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Đồng Xoài