Dự báo thời tiết Thị xã Bến Cát - Bình Dương 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Bến Cát - Bình Dương 10 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Bến Cát - Bình Dương 10 ngày tới

Thời tiết Thị xã Bến Cát

mây rải rác

37°

mây rải rác

Cảm giác như 41°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

27°

/

37°

Độ ẩm

39%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.23 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

11.16

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Bến Cát