Dự báo thời tiết Huyện Dầu Tiếng - Bình Dương 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.9%
 • Lượng mưa
  10.67 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/24.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/26.1°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  6.69 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 15/07
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  6.25 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.6°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/26.2°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 16/07
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  6.76 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.2°/24.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  7.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 17/07
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/27.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  12.88 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.4°/24.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/25.6°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.32 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 18/07
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  17.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.6°/25.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/25.4°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  7.22 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Dầu Tiếng - Bình Dương 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Dầu Tiếng - Bình Dương 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Dầu Tiếng

mưa vừa

24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.53 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Dầu Tiếng