Dự báo thời tiết Dĩ An - Bình Dương 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/29.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.1%
 • Lượng mưa
  6.25 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/24.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/26.5°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  6.69 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 15/07
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/30.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  5.95 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.1°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/26.5°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 16/07
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/27.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  6.06 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.8°/24.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/25.8°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  7.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 17/07
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/27.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  13.08 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.1°/24.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/25.7°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.32 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 18/07
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  17.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.7°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/25.3°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  7.22 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Dĩ An - Bình Dương 5 ngày tới

Lượng mưa Dĩ An - Bình Dương 5 ngày tới

Thời tiết Dĩ An

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.88 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0.03

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Dĩ An