Dự báo thời tiết Huyện Vĩnh Thạnh - Bình Định 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.8°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19.2%
 • Lượng mưa
  3.05 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/29.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29°/32.8°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  8.14 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/07
mây đen u ám
32°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.7°/33.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  4.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.8°/29.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29.5°/30.5°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  8.68 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/07
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.9°/33.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  3.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/29.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.5°/31.6°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  9.8 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/07
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.2°/33.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  15%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.7°/29.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.3°/32.5°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  8.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 26/07
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.3°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  22.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/29.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.2°/31.4°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  9.67 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vĩnh Thạnh - Bình Định 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Vĩnh Thạnh - Bình Định 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Vĩnh Thạnh

mưa nhẹ

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

28°

/

33°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.61 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

2.86

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Vĩnh Thạnh