Dự báo thời tiết Huyện Vân Canh - Bình Định 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.5°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36.8%
 • Lượng mưa
  4.07 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.2°/27.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.9°/28.4°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  7.16 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 21/07
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  35.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.1°/28.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.2°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  7.6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 22/07
mây rải rác
32°

mây rải rác

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.6°/34.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  11.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.5°/29.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.9°/32.4°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  8.05 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/07
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.9°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  3.1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/29.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.2°/31.5°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  8.6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/07
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  29°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  3.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.6°/29.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29.4°/31.5°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  8.81 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vân Canh - Bình Định 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Vân Canh - Bình Định 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Vân Canh

mưa nhẹ

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

31°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.83 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0.91

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Vân Canh