Dự báo thời tiết Huyện Tuy Phước - Bình Định 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.7°/29.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  1.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.4°/27.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.7°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  6.21 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 15/07
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/29.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  41%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.1°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.3°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  6.78 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 16/07
mây cụm
32°

mây cụm

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.1°/32.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  21.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.5°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.5°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  7.25 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 17/07
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/33.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  63.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.7°/27.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.3°/31.8°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  6.38 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 18/07
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.9°/32.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  58.2%
 • Lượng mưa
  0.42 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.2°/28.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/32.4°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  5.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tuy Phước - Bình Định 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tuy Phước - Bình Định 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Tuy Phước

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

29°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.94 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tuy Phước