Thời tiết Thành Phố Bến Tre - Bến Tre

mây cụm

30.6°

mây cụm

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ tại Thành Phố Bến Tre - Bến Tre
Thấp/Cao

24.4°

/

32.5°

Độ ẩm tại Thành Phố Bến Tre - Bến Tre
Độ ẩm

67.6%

Tầm nhìn tại Thành Phố Bến Tre - Bến Tre
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Thành Phố Bến Tre - Bến Tre
Gió

4.59 km/h

Điểm ngưng tại Thành Phố Bến Tre - Bến Tre
Điểm ngưng

23.2°

Tia UV tại Thành Phố Bến Tre - Bến Tre
UV

4.85

Nhiệt độ Thành Phố Bến Tre - Bến Tre

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thành Phố Bến Tre - Bến Tre
29.3° / 35.9°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thành Phố Bến Tre - Bến Tre
25.7° / 26.3°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thành Phố Bến Tre - Bến Tre
27.8° / 30.8°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Thành Phố Bến Tre - Bến Tre
28.9° / 31.2°

Thời tiết Thành Phố Bến Tre - Bến Tre theo giờ

9:00 am

30.5° / 34.3°

weather

dewpoint 67 %

mây cụm

10:00 am

30.5° / 35.4°

weather

dewpoint 66 %

mây cụm

11:00 am

31.5° / 35.2°

weather

dewpoint 64 %

mây cụm

12:00 pm

30.9° / 35.8°

weather

dewpoint 66 %

mây cụm

1:00 pm

31.9° / 36.4°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31.7° / 37.5°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

3:00 pm

32.3° / 37.1°

weather

dewpoint 59 %

mưa nhẹ

4:00 pm

31.5° / 36.5°

weather

dewpoint 62 %

mây đen u ám

5:00 pm

31° / 34.2°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

6:00 pm

28.7° / 31.3°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

7:00 pm

27° / 30.4°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

8:00 pm

27.4° / 29.2°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

9:00 pm

27° / 27.2°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

10:00 pm

26.8° / 26.2°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

11:00 pm

26.5° / 26.5°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

12:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 26.6°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

2:00 am

25.4° / 26.7°

weather

dewpoint 89 %

mây cụm

3:00 am

25.8° / 26.1°

weather

dewpoint 90 %

mây cụm

4:00 am

25.8° / 26.6°

weather

dewpoint 91 %

mây cụm

5:00 am

25.4° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mây cụm

6:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây cụm

7:00 am

26.6° / 27.8°

weather

dewpoint 88 %

mây cụm

8:00 am

27.8° / 31°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

9:00 am

29.6° / 33.5°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

10:00 am

30.3° / 34.6°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

11:00 am

30.9° / 35.2°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28.4° / 32.7°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

1:00 pm

28.2° / 31.3°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29° / 32°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28° / 31.3°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29.6° / 32.2°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28.4° / 31.4°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

6:00 pm

27.5° / 29.3°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26.2° / 26.6°

weather

dewpoint 80 %

mây cụm

8:00 pm

26.1° / 27.7°

weather

dewpoint 81 %

mây cụm

9:00 pm

26.3° / 27.5°

weather

dewpoint 82 %

mây cụm

10:00 pm

26.4° / 26.7°

weather

dewpoint 83 %

mây cụm

11:00 pm

25.2° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

12:00 am

25.1° / 26.4°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

1:00 am

25.9° / 26.2°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

2:00 am

25.8° / 27°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

3:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

4:00 am

25.3° / 26.1°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

5:00 am

25.2° / 26.5°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

6:00 am

25.8° / 26.6°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

7:00 am

25.3° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

8:00 am

26.7° / 26.2°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Thành Phố Bến Tre - Bến Tre những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.06 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.81 km/h
dewpoint
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.23 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.87 km/h
dewpoint
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.12 km/h
dewpoint
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.47 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Bến Tre - Bến Tre trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Bến Tre - Bến Tre những ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Bến Tre - Bến Tre những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

535.06

NH3

5.47

NO

3.23

NO2

6.97

O3

27.72

PM10

17.86

PM2.5

12.23

SO2

3.36

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Bến Tre