Dự báo thời tiết Huyện Mỏ Cày Nam - Bến Tre 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/31.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.3%
 • Lượng mưa
  3.77 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.6°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.73 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/07
mây đen u ám
33°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  7.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.8°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.91 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/07
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/31.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  31.3%
 • Lượng mưa
  0.63 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.3°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/27.4°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.12 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/07
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  2.77 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.5°/27.7°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  6.1 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 26/07
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  6.64 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.3°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.8°/26.7°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  5.35 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mỏ Cày Nam - Bến Tre 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Mỏ Cày Nam - Bến Tre 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Mỏ Cày Nam

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.14 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.6

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mỏ Cày Nam