Thời tiết Từ Sơn - Bắc Ninh theo giờ

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.5

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.72

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.16

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.71

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.51

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.84

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.77

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.9

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.46

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

95%

T5 25/07
Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.09

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.15

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.2

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.35

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.77

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.2

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.92

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.51

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.6

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

992 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.99

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.64 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

992 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.56

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

6.919 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

88%

T6 26/07
Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.3 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.74

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.26

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Từ Sơn - Bắc Ninh trong 12h tới

Thời tiết Từ Sơn

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

28°

Độ ẩm

94%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.01 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

0.72

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Từ Sơn